Onderzoek naar de zorgsector in Nederland(19 juni 2009)

Het kwaliteitsniveau in de zorg is al geruime tijd een ‘hot topic' in Nederland. En hoewel Mystery Guest B.V. al diverse organisaties uit deze sector tot haar opdrachtgevers mag rekenen, gaan we graag een stapje verder in het aanbieden van hoogwaardige kwaliteitsmetingen voor zorginstellingen. Aanleiding genoeg dus om een onderzoek te starten naar enerzijds de gebruikte onderzoeksmethoden en kwaliteitsmetingen en anderzijds de huidige servicetevredenheid in deze dynamische sector.

Onderzoeksopzet
Om een compleet beeld te krijgen van de huidige situatie, zijn er diverse onderzoeksmethoden gebruikt om de zorgsector (en dan met name de ziekenhuizen in Nederland) in kaart te brengen. Door middel van deskresearch is er een duidelijk beeld geschetst van de actuele marktontwikkelingen, waarna het onderzoek door middel van fieldresearch compleet is gemaakt. Zo zijn diverse ziekenhuizen bezocht en geobserveerd, hebben er diepte-interviews plaatsgevonden met kwaliteitsmanagers, en zijn zowel bezoekers als patiënten van de ziekenhuizen ondervraagd aan de hand van een tevredenheidenquête.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft Mystery Guest B.V. een nieuwe Mystery Shop methodiek ontwikkeld, speciaal afgestemd op de eisen en behoeften van de zorgsector. Zo kunnen wij de Nederlandse zorginstellingen nog beter ondersteunen op het gebied van service en kwaliteitsmanagement. Want als het om kwaliteit en klanttevredenheid gaat, draagt Mystery Guest B.V. graag haar steentje bij!
index  |   << vorige 1  2  3  4  5  6  7  8  9  volgende >>