RESULTATEN

Presentatie van data

De onderzoeken van Mystery Guest leveren u specifieke en gedetailleerde informatie op over de beleving van uw klant. Van elk contactmoment in de customer journey kunt u het onderzoeksrapport online inzien. Zo krijgt u een eerlijk en helder inzicht in zaken die goed gaan én verbeterpunten waar uw organisatie mee aan de slag kan.

Totaalervaring in beeld met CSP-model

Klantbeleving wordt niet bepaald door een enkel onderdeel van een bezoek, consult of contact. Het gaat om de totaalervaring. Van een 

prettige ontvangst bij aankomst tot het verstrekken van juiste informatie en van een vlotte reservering tot het vlekkeloos afhandelen van een klacht.

Daarom heeft Mystery Guest het CSP-model ontwikkeld. Dit model presenteert data over alle aspecten die een rol spelen bij klanttevredenheid. De ‘C’ in CSP staat voor Cast, de ‘S’ voor Setting en de ‘P’ voor Process. Gezamenlijk geven deze drie aspecten de totale beleving weer en wordt hiermee de mate van tevredenheid berekend.

Uiteraard stemmen wij het CSP-model volledig af op uw specifieke wensen. Zo kunt u bijvoorbeeld interne bedrijfswaarden laten opnemen in het onderzoek of kan er een weging worden opgenomen in de diverse onderzoeksaspecten.

Presentatie van data

De onderzoeken van Mystery Guest leveren u specifieke en gedetailleerde informatie op over de beleving van uw klant. Van elk contactmoment in de customer journey kunt u het onderzoeksrapport online inzien. Zo krijgt u een eerlijk en helder inzicht in zaken die goed gaan én verbeterpunten waar uw organisatie mee aan de slag kan.

Totaalervaring in beeld met CSP-model

Klantbeleving wordt niet bepaald door een enkel onderdeel van een bezoek, consult of contact. Het gaat om de totaalervaring. Van een prettige ontvangst bij aankomst tot het verstrekken van juiste informatie en van een vlotte reservering tot het vlekkeloos afhandelen van een klacht.

Daarom heeft Mystery Guest het CSP-model ontwikkeld. Dit model presenteert data over alle aspecten die een rol spelen bij klanttevredenheid. De ‘C’ in CSP staat voor Cast, de ‘S’ voor Setting en de ‘P’ voor Process. Gezamenlijk geven deze drie aspecten de totale beleving weer en wordt hiermee de mate van tevredenheid berekend.

Uiteraard stemmen wij het CSP-model volledig af op uw specifieke wensen. Zo kunt u bijvoorbeeld interne bedrijfswaarden laten opnemen in het onderzoek of kan er een weging worden opgenomen in de diverse onderzoeksaspecten.

Vrijblijvend adviesgesprek Heldere onderzoeksopzet

Cast – medewerkers
Uw medewerkers zijn het visitekaartje van uw organisatie. Zij kunnen het verschil maken. Zijn ze klantvriendelijk en klantgericht? Stellen zij zich (pro)actief op, zijn ze attent, persoonlijk betrokken en waarderen zij de klant? Kortom, doen zij het zo goed dat klanten terug blijven komen?

Setting – locatie
De setting moet passen bij de waarden die uw organisatie belangrijk vindt. Hoe is de uitstraling en inrichting van uw locatie? Hoe wordt point-of-sale materiaal gebruikt? Komt het beeld dat u wenst overeen met het beeld dat de klant ervaart?

Process – werkwijze en procedures
Werkwijzen en procedures zijn onmisbaar voor een soepele organisatie. Houden uw medewerkers zich aan interne (kwaliteits-) richtlijnen en instructies? Hoe ervaart de klant bijvoorbeeld begroeting en afscheid, kassahandelingen, klachtenbehandeling en telefoonaanname?

Eigen dashboard en online rapportages

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen? Wilt u prestaties van individuele medewerkers bekijken? Wilt u onderzoeksresultaten van verschillende periodes met elkaar vergelijken? Of wilt u op continu basis kunnen beschikken over de nieuwste onderzoeksdata?
Met onze online rapportages kunt u via een eigen dashboard selecties maken en heeft u altijd de meest recente data bij de hand. U kunt via uw dashboard losse onderdelen uit het onderzoek bekijken, resultaten van verschillende vestigingen met elkaar vergelijken en inzicht krijgen in het functioneren van uw personeel.

Resulatenoverzicht CSP-scores

Het CSP-model maakt in één oogopslag duidelijk welke onderdelen succesvol zijn en welke extra aandacht nodig hebben. Een belangrijke toegevoegde waarde van het model is dat u resultaten met elkaar kunt vergelijken.
Bijvoorbeeld tussen heden en verleden, tussen concurrenten en tussen filialen of afdelingen.

Tevreden klanten? Schakel Mystery Guest in!

  • Ervaren en betrouwbare mystery shoppers.
  • Gestructureerde onderzoeksaanpak.
  • Heldere rapportages.
  • Al 25 jaar toonaangevend.